کمپکتور چیست؟

کمپکتور وسیله است جهت فشرده سازی خاک و سنگدانه ها (compact به معنی فشرده شدن و compactor یعنی فشرده ساز).

وقتی مخلوط خاک و سنگدانه های در مکانی تخلیه و پهن می شود، به مرور زمان در اثر وزن و فشار متراکم تر شده و نشست می کند. اگر بر روی خاک پهن شده بدون کمپکت شدن شروع به ساخت یا کف سازی کنیم، در اثر زمان به خاطر نشست محصول ساخته شده ترک خورده و تخریب می شود.

کاربرد کمپکتور در ساختمان سازی چیست؟

در ساختمان هایی که دارای پی هایی با ابعاد کوچک هستند و امکان استفاده از غلطک نیست، می توان از کمپکتور استفاده کرد.

عمران کمپکتور چیست01 - کمپکتور چیست؟

در زیر دیوارهای حیاط و یا در بخش هایی از کف سازی حیاط، در پارکینگ می توان از دستگاه کمپکتور استفاده کرد.

روش کار کردن با کمپکتور چگونه است؟

برای کمپکت کردن خاک ابتدا باید آب پاشی کنید  به صورتی که حسابی خاک آب راجذب کند و بعد به مدت 24 ساعت صبر کنید تا آب کاملا ته نشین شود و خاک فقط رطوبت داشته باشد، حالا می توان از کمپکتور استفاده کرد.

عمران کمپکتور چیست02 - کمپکتور چیست؟

اگر خاک حالت گل آلود داشته باشد نمی توان از کمپکتور استفاده کرد چون کف آن در گل گیر می کند و قادر به کمپکت کردن نیست و در اثر ضربات آب خاک به سمت بالا حرکت می کند.

چند مدل کمپکتور وجود دارد؟

کمپکتور های دستی در دو مدل صفحه ای و قورباغه ای بسیار رایج هستند.

عمران کمپکتور چیست04 - کمپکتور چیست؟

و به لحاظ موتوری هم بعضی ها با بنزین و بعضی ها با گازوئیل کار می کنند.

کمپکتور دارای دسته هست که اپراتور با جابجایی آن خاک را کمپکت می کند. این دسته معمولا به خاطر کارکرد کمپکتور دارای لرزش است و بهتر است که اپراتور هر چند ساعت کار با آن جای خود را با نفر دیگری تعویض نماید یا استراحت کرده و سپس ادامه دهد.