به شما تبریک می گویم که دوست دارید اطلاعات و دانش خود در زمینه عمران را ارتقا دهید.

خیلی از مهندسین بعد از دریافت مدرک دانشگاهی بطور کلی با کتاب و دانش جدید در زمینه عمران و ارتقاع دانش قبلی خود قهر می کنند و به همین علت است که مهارت کافی در این زمینه ندارند.

این کتاب حاوی نکاتی تجربی برای دوستانی است که می خواهند به تازگی سرپرست کارگاه شوند، در واقع سرپرست گارگاه ساختمانی اولین کار حرفه ای در زمینه عمران و معماری است.

امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید و شما هم تعدادی از تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذراید تا در ویرایش های آتی به کتاب اضافه گردد.

برای دانلود نام و ایمیل خود را وارد کرده و روی گزینه ارسال کتاب کلیک نمایید.

بعد از پر کردن فرم، کتاب به ایمیل شما ارسال می شود.

کتاب سرپرست کارگاه