در اینجا ویدیویی برای شما آماده کردم که در مورد قالب بندی تیرهای سقف در خارج از ایران است.
در خلال فیلم تصاویری از قالب بندی تیرها در ایران به شما نمایش می دهم و تفاوت های اجرایی قالب بندی این دو را توضیح می دهم.
در این فیلم در مورد آویز تیر، انواع جک ها، انواع چوب های قالب بندی و روش اجرا توضیح داده می شود.